Osoitteemme on  Lappajärvellä!

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista  ja mahdollisia toimintarajoitteita. Fysioterapialla voidaan myös poistaa kipua, sekä edistää ihmisten työkykyä , toimintakykyä  ja liikkumista. Toiminta- ja työkyvyn edistämiseen voidaan käyttää fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista tai MDT-terapiaa. Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.

MDT-terapia

Mekaaninen diagnosointi- ja terapiamenetelmä (MDT) tunnetaan McKenzie-menetelmänä kehittäjänsä uusiseelantilaisen fysioterapeutti Robin A.McKenzien mukaisesti. Selkärangan kipua sanotaan mekaaniseksi silloin, kun kipu vaihtelee eri aikoina ja erilaisilla fyysisillä kuormituksilla. Mekaanisessa diagnosoinnissa potilas tutkitaan huolellisesti ja hänen vaivansa luokitellaan oireiden ja kudosten paranemisasteen mukaan.

Terapiassa käytetään itsehoitoa, mobilisaatiota ja joskus manipulaatiota.

MDT-menetelmä on kontrolloitu itsehoitomenetelmä, jonka perustana on yksilöllisesti laadittu mekaaninen diagnoosi. Oikeaan luokitteluun päästään tarkan haastattelun ja tutkimuksen jälkeen.

Samassa ongelmassa voi olla useampaa eri häiriötä. Tutkimuksessa etsitään samalla oikea hoitosuunta, joka määrää hoidon etenemisen häiriön korjaamisessa. Terapian tavoitteena ei ole pelkästään poistaa oireita, vaan opettaa henkilö hoitamaan selkäänsä itsenäisesti ja ohjata hänet ehkäisemään vaivan uusiutuminen ja/tai paheneminen.

Terapiassa edetään järjestelmällisesti vähitellen kudosten kuormitusta lisäten potilaan tekemillä liikkeillä.On tärkeää, että harjoitukset opitaan tekemään oikein. Asiaan perehtynyt fysioterapeutti opettaa periaatteet ja ohjaa yksilöllisesti oikeat liikkeet. Saavutettu tulos ylläpidetään itsenäisesti tehdyillä kotiharjoituksilla. pitkäkestoisilla asennoilla. Tarvittaessa terapeutin mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikat tulevat mukaan.

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla voidaan harjoittaa asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja/tai motorisia taitoja, kuten kävelyä tai tasapanon hallintaa. Harjoittelun avulla voidaan parantaakehon hallintaa ja asiakkaan käsitystä osaamisensa mahdollisuuksista ja rajoista.

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta

Fysioterapeuttisen tutkimuksen perusteella annetaan työntekijälle yksilöllisiä tuki- ja liikuntaelimistön itsehoito-ohjeita sekä neuvoja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Manuaalinen terapia

Manuaalinen terapia on yleistermi, joka kattaa nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoidot sekä hieronnan eri muodot. Manuaalisten menetelmien tavoitteena on ensisijaisesti kivun lievittäminen sekä nivelen optimaalisen liikkeen palauttaminen.

Ota yhteyttä!