Osoitteemme on  Lappajärvellä!

Seniorifysioterapian avulla voi vaikuttaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen ikääntymisen aikana. Tavoitteena on elämänlaadun kohentuminen, niin että asiakas voi asua kotona turvallisesti mahdollisimman pitkään.

Hyvä fyysinen toimintakyky on tärkeä osa itsenäistä elämää. Tällöin voi selviytyä itsenäisesti päivittäisistä toimista, kuten pukeutumisista ja ruokailuista. Ikääntyminen saattaa tuoda muutoksia fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn, mutta fysioterapian keinoin voidaan vaikuttaa toimintakykyyn ja elämänlaatuun myönteisesti.

Alkukartoituksen jälkeen kohti tavoitteita

Fysioterapia alkaa alkututkimuksella, joka sisältää liikkumis- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisen kartoittamisen haastattelulla, havainnoimalla sekä fysioterapeuttisia arviointimenetelmiä käyttäen. Kartoituksen pohjalta yhdessä kuntoutujan kanssa asetetaan kuntoukselle yksilölliset tavoitteet. Niiden pohjalta laaditaan kuntoutujalle ja tarvittaessa omaisten kanssa yksilöllinen harjoittelukokonaisuus.

Fysioterapian avulla voidaan tukea tasapainon ja lihasvoimien säilymistä, nivelliikkuvuuksien parantumista, lihaskireyksien lieventymistä ja kipujen helpottamista. Fysioterapialla voidaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin.

Fysioterapeutti tukena harjoittelussa

Fysioterapiasta on hyötyä kaatumisten ja niistä seuraavien luunmurtumien jälkeen, ennen ja jälkeen leikkausten, aivoverenkierron häiriöiden jälkeen, muistin ja kognitiivisten häiriöiden hoidon tukena, etenevissä neurologisissa sairauksissa toimintakyvyn tukena sekä muissa lyhytaikais- ja pitkäaikaissairauksissa.  

Seniorifysioterapiaa voidaan toteuttaa asiakkaan kotona, vastaanotolla tai tehostetun palveluasumien yksikössä. Kuntoutusta voidaan asiakkaan halutessa toteuttaa myös etänä kotona.

Fysioterapeutti voi myös ohjata hoitohenkilökuntaa ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa. Fysioterapeutin kotikäynti voi olla myös yksittäinen arviointi- ja ohjauskäynti, jonka voi tehdä ennaltaehkäisevästi.

Ennaltaehkäisevällä harjoittelulla voidaan tukea toimintakyvyn säilymistä ikääntyessä.

Ota yhteyttä!